Nieuw: Sunday Academy
Vanaf aankomend seizoen is er een speciaal programma voor getalenteerde kinderen/jongeren op zondag; Sunday Academy. Klik hier voor meer informatie.

Vooropleiding
Zou jij van dansen, zingen of acteren je beroep willen maken? Zie jij jezelf op het podium, voor de camera of in een studio als docent? Dan moet je zo vroeg mogelijk beginnen met je opleiding! Onze Vooropleiding begeleidt jou in de weg naar een musicalopleiding, dansacademie, conservatorium of toneelschool. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst bieden wij je een programma aan met een vakkenpakket dat perfect aansluit op de vraag vanuit de verschillende opleidingen en het professionele werkveld.
Je volgt basislessen en keuzelessen uit het reguliere rooster. Uiteraard is podiumervaring een belangrijk onderdeel van het programma! Flashmobs, zangpresentaties, optredens en stages in professionele producties: alle kansen om te ontdekken of dit jouw toekomst is! Voor de Vooropleiding moet je eerst auditie doen. Welk talent heb jij?

Talenten uit een andere woonplaatsen zijn ook van harte welkom! Voor geïnteresseerden die niet uit Apeldoorn komen geldt er een kortingstarief als er minder lessen worden gevolgd (bijvoorbeeld door reisafstand of omdat er lessen in de eigen woonplaats worden gevolgd). We verwelkomen jaarlijks leerlingen op de Vooropleiding uit o.a. Arnhem, Deventer, Zwolle en Zutphen. En anders is de Sunday Academy een goed alternatief!

Audities:
Om één van onze vooropleidingen te kunnen volgen, moet je eerst auditie doen. De eerstvolgende auditie is op zondag 2 september om 14.00 uur.
Wil je meer informatie over een van onze vooropleidingen of zou je auditie willen doen?
Stuur dan een mail naar: administratie@timkoldenhof.nl met je naam, leeftijd, huidige klas/groep op school, voorkeur Dans/Zang, Theater/Zang of Theater.

Je kunt kiezen uit drie vooropleidingen:
Vooropleiding Dans/Zang (VDZ)
Vooropleiding Theater/Zang (VTZ)
Vooropleiding Theater (VT)

Daarnaast wordt er op de Vooropleiding ook individueel naar je gekeken. Wil je naar het conservatorium en ligt jouw focus op zang? Dan kan het zijn dat we je een extra zangles in je pakket aanbieden. Zo geldt dat ook voor de dans- en theaterafdeling zodat jij altijd een lespakket op maat volgt.

Vooropleiding Dans/Zang
VDZ1:
Deze klas is voor leerlingen uit groep 5/6 van de basisschool. Je maakt kennis met de vooropleiding. Je hebt een jazzles met je eigen klas en je volgt een klassieke balletles en zangles uit het reguliere rooster.
VDZ2:
Deze klas is voor leerlingen uit groep 7/8 van de basisschool. De leerlingen werken aan de basis van dans en zang. Het rooster in het weekend bestaat uit één zangles, één klassiek balletles, één jazzles en één hiphoples.
VDZ3:
Dit is een instroomklas voor leerlingen van de middelbare school. Net als bij VDZ2 wordt in deze klas de basis van zang en dans gelegd. Het rooster in het weekend bestaat uit één zangles, één klassiek balletles, één jazzles en één hiphoples.
VDZ4/VDZ5
Na VDZ3 stromen de leerlingen door naar de klassen VDZ4 en VDZ5. De docenten van de vooropleiding kijken naar de progressie, discipline en talenten van de leerling en beslissen dan welke klas geschikt is. De leerlingen krijgen twee zanglessen, één hiphoples, één klassiek balletles en één jazzles.

Contributie: Leerlingen van VDZ2 t/m VDZ5 mogen uit het reguliere rooster twee lessen volgen naar keuze. Vanaf VDZ3 is er een eenmalig fysiek onderzoek á 50,00 euro noodzakelijk.

Vooropleiding Theater/Zang
VTZ1:
In deze klas kom je terecht als je in groep 7, 8 zit of in het eerste jaar van de middelbare school. Je werkt aan de basis van zingen en toneelspelen.
VTZ2/VTZ3:
Deze klas is voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De basis wordt gevormd door zanglessen: groepszang, zangtechniek, privé- zangles en acteerlessen. De acteerlessen worden gevolgd samen met VT2. Film- en theaterbezoek zit bij de contributie inbegrepen. Deze leerlingen willen graag doorstromen richting toneelschool of musical opleiding of conservatorium.

Contributie: Leerlingen van VTZ1 mogen een extra les en VTZ2/VTZ3 mogen twee extra lessen uit het reguliere rooster volgen naar keuze. Bij VTZ2/VTZ3  zit er 4x per jaar een film- en theaterbezoek inbegrepen bij de contributie. Bij toelating is een stemtest á 50,00 euro noodzakelijk.

Vooropleiding Theater

De vooropleiding theater bestaat uit twee klassen. VT1 is een klas voor jongeren vanaf 12 jaar en VT2 is een klas voor jongeren vanaf 15+. Hier wordt het jaar ingedeeld in verschillende blokken, waarbij de leerlingen werken met verschillende docenten. De volgende blokken komen aan bod:
– Speltraining
– Camera acteren
– Theatermaken
– Auditietraining
– Monologen & dialogen
– Presentatie
– Fysiek spel
– Stemtraining
– Decor maken
– Solo’s en regie
– Theater- en filmbezoek. Vier keer in het jaar, dit zit bij de contributie inbegrepen!
– Tijdens presentaties en voorstellingsperiodes zal er ook in het weekend worden gerepeteerd.

Contributie: Leerlingen van VT 1 & VT 2  mogen twee extra lessen uit het reguliere rooster volgen naar keuze. Ook zit er 4x per jaar een film- en theaterbezoek inbegrepen bij de contributie. 

Jaarindeling
Een jaar op de vooropleiding bestaat uit drie fases.
Fase één
De periode van de zomer tot de kerstvakantie:
Na twee weken intrainen (fysiek en stem) begint iedereen aan een programma dat past bij de klas waarin de leerling zich bevindt.
De periode wordt afgesloten met testlessen en een rapport. Leerlingen worden cijfermatig beoordeeld door een jury bestaande uit docenten en een externe commissie.
Fase twee
De periode van de kerstvakantie tot de meivakantie
In deze periode wordt verder getraind en geoefend vanuit de stof van de eerste periode. Ook deze periode wordt afgesloten met testlessen en beoordeling. Het rapport komt na periode drie (ook de repetitieperiode wordt meegenomen in de beoordeling).
Fase drie
De periode tot de zomer
Dit is de repetitie periode tot de eindvoorstellingen. In deze periode krijgen de leerlingen al een voorproefje van de werkwijze in het werkveld: er wordt in hoog tempo veel ingestudeerd en vervolgens moet alles net zolang geoefend tot het vrijwel foutloos uitgevoerd kan worden. Ze leren om te gaan met druk, teleurstellingen (als een onderdeel van het programma wordt ingekort of helemaal niet doorgaat..) en successen.

Meer dan 95% procenten van de Vooropleiding leerlingen vindt een plek op een van de volgende opleidingen:
Lucia Marthas Institute for Performing Arts
Frank Sanders Academie (academie voor musicaltheater)
Albeda Danscollege
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Nederlandse Musical Academie

In het werkveld zijn onze leerlingen o.a. terechtgekomen in shows als Soldaat van Oranje (Sophie Schut), Starlight Express (Dennis Spee, Erik van Hoof), Peppa Pig (Eva Jonker), A Chorus Line (Eline Voorn).

Tim Koldenhof ProductiesVooropleiding