Wanneer vinden de lessen plaats?
Voor het meest actuele overzicht van de lessen kijkt u in het lesrooster.

Waar vinden de lessen plaats?
In onze theaterschool aan de Vlijtseweg 140 (Ingang Noord) 7317AK, Apeldoorn. Leerlingen die met de fiets komen kunnen deze stallen in de fietsenstalling. Leerlingen die met de auto gebracht worden kunnen gebruikmaken van de gratis parkeerplaatsen bij de theaterschool.

Kan ik bij een les kijken?
Het is voor ouders niet mogelijk om standaard de lessen bij te wonen. Komt uw kind een proefles volgen, dan kunt u de laatste 10 minuten meekijken. Bij de peuters/kleuters is het wel mogelijk de laatste 5 minuten van elke les bij te wonen. Bij de overige groepen tot 12 jaar mag er elke laatste les van de maand de laatste 5 – 10 minuten worden gekeken. Verder organiseren wij speciale kijkweken waarbij het mogelijk is een hele les bij te wonen. Dit zijn de weken vóór de voorjaars- en meivakantie. Uiteraard begrijpen we dat u wilt zien wat er in de les(sen) gebeurd en welke ontwikkeling uw kind doormaakt!

Welke kleding draag je bij de les?
Voor de danslessen vragen wij elke leerling om:
– Gymschoenen mee te nemen of anders op sokken te dansen.
– Een broek aan te doen waarbij de benen vrij kunnen bewegen. (geen spijkerbroek of legging, wél joggingbroeken of dansbroeken lang/kort)
– Een T-shirt met korte of lange mouwen.
– Elastiek of speldjes in te doen bij leerlingen met lang haar en/of pony.
– Géén sieraden om te doen. Voor oorbellen geldt dat kleine knopjes wel zijn toegestaan en grote oorbellen niet.
– Géén andere waardevolle spullen mee te nemen tenzij strikt noodzakelijk.(denk aan mobiele telefoons, iPads e.d.)

Ga ik ook optreden?
Wij streven er naar onze leerlingen tenminste twee keer per jaar te laten optreden. Het eerste halfjaar is er een presentatiemoment, het tweede halfjaar wordt afgesloten met een uitgebreidere eindshow net voor de zomervakantie. De presentaties en eindshows vinden plaats op een externe locatie. Hier worden tickets voor verkocht, variërend tussen de 6 en 12,50 euro.

Kun je ook later instromen?
Het is mogelijk om later in te stromen tijdens de dans, zang en theaterlessen. Het is helaas niet mogelijk om drie weken vóór een voorstelling of presentatiemoment in te stromen. Twee keer per jaar vindt er een presentatiemoment/voorstelling plaats. Dit is meestal vóór of na de kerstvakantie en vóór de zomervakantie.

Wanneer zijn de vakanties?
Wat betreft de vakantieperiodes houden wij ons aan het vakantierooster zoals dat is opgesteld door het ministerie van OC&W voor de regio midden en kijken we naar de ons omringende scholen. Dit kan lastig zijn voor enkele leerlingen die uit een andere regio komen, houdt u daar rekening mee!

Wat als een docent ziek is?
Het kan incidenteel voorkomen dat een docent wegens ziekte zijn/haar les moet afzeggen. Vaak valt een van onze andere docenten in. Mocht dit niet lukken, wordt de les ingehaald in een vakantie of mag je een andere les uit het reguliere rooster inhalen.

Wat als mijn les op een nationale feestdag valt?
Wanneer jouw les op een nationale feestdag valt, mag je de les inhalen bij een andere les uit het reguliere rooster.

In welke groep word ik geplaatst?
In principe baseren wij onze groepenindeling op leeftijd en word je daarnaar ingedeeld. Als een groep onvoldoende cursisten mocht hebben dan kunnen er groepen samengevoegd worden. Bij indeling van de productieklassen kijken wij niet alleen naar leeftijd maar ook naar het niveau dat de leerling aan kan.

Kan ik tussentijds opzeggen?
Het is mogelijk om tussentijds op te zeggen. Doet u dit voor de 15e van de maand, dan stopt uw abonnement per de 1e van de volgende maand. De overeenkomst wordt zonder schriftelijke opzegging (per e-mail) twee weken na de laatste les automatisch verlengd met een cursusjaar.

Kan ik bij tussentijds opzeggen geld terugkrijgen
Bij opzegging na deze termijn kunnen wij geen lesgeld terugbetalen. In bijzondere gevallen is het mogelijk om lesgeld terug te krijgen, u heeft daarvoor schriftelijke toestemming nodig van de directie van Tim Koldenhof Producties.

Ik volg net als mijn kind een cursus, krijgen wij nu gezinskorting?
Bij een inschrijving van 2 familieleden geldt er een korting van 5%.
Bij een inschrijving van 3 familieleden geldt er een korting van 7%.
Bij een inschrijving van 4 familieleden geldt er een korting van 10%.
• Korting wordt gerekend over het totaalbedrag.
• Geldt niet voor vooropleidingslessen; deze kunnen dan ook niet worden opgeteld bij de
reguliere lessen.