Zang_TheaterIn de Zang & Acteren les krijgen kinderen zowel zang- als theater les. Een seizoen is ingedeeld in verschillende blokken, maar elke les bevat beide elementen. Een uur Zang & Acteren les bestaat uit een fysieke warming-up, concentratie/spel oefeningen, stem oefeningen, instuderen/behandelen lied, instuderen/behandelen scènes, afsluiting. Hierdoor komt alles aan bod. Spelplezier staat in deze lessen voorop. In een veilige omgeving waarin we werken met kleine groepen is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
Er wordt gewerkt met materiaal uit een breed pop- en musicalrepertoire dat goed aansluit bij de beleving van de kinderen. Een aantal keer per jaar zijn er Open Lessen waarin ouders en belangstellenden van harte welkom zijn om een les bij te wonen.
Daarnaast bestaan er selectie-klassen. In deze lessen wordt gewerkt met kinderen die al meer ervaring hebben, en zo op gevorderd niveau begeleid worden. Ingedeeld worden in een selectie-klas kan op positief advies van een docent.

Zang & Acteren 6-7 jaar
In deze les wordt de lesstof spelenderwijs gebracht. Er wordt gewerkt aan de basisprincipes waaronder concentratie, samenwerken, het stimuleren van durf, creativiteit en fantasie. Er worden relatief makkelijke liedjes ingestudeerd, waarbij het belangrijk is dat kinderen leren op de juiste toonhoogte te zingen. We zorgen ervoor dat ze samen geluid maken dat klinkt als een geheel. Vandaar dat er in deze lessen in groepsverband wordt gezongen. Daarnaast behandelen we de basis van acteren. Denk hierbij aan emotie oefeningen personage oefeningen en makkelijke tekst opdrachten.
Zang & Acteren 8-9 jaar
In deze les worden er complexere liederen gezongen met meer tekst en een moeilijkere melodie. Er wordt van je gevraagd naar de betekenis van de tekst te kijken, welk verhaal vertel je nou eigenlijk? Ook worden de kinderen uitgedaagd de setting, volgorde en teksten van nummers te onthouden voor een presentatie. Op spelgebied wordt er geïmproviseerd (eigen inbreng) en in groepjes scènes gemaakt waarin we een beroep doen op de bereidheid tot samenwerken.
Zang & Acteren 10-11 jaar
In de groepsnummers wordt een basis gelegd voor meerstemmig zingen. Ook wordt er vanaf deze groep solo gezongen. Dit zal veelal aan de piano gebeuren, aangezien dit meer vraagt van het gehoor. We gaan ook door op liedinterpretatie en tekstbehandeling. Contact maken met je publiek, en verdieping van houding, stem en spelkwaliteiten staan op het programma. Tijdens het theatergedeelte worden er langere scènes gemaakt en bogen van personages. Ook gaan we aan de gang met een groter bereik van emoties en inlevingsvermogen.

Tim Koldenhof ProductiesZang & Acteren